شرکت صدرا افزار با توجه به سابقه درخشان در زمینه تولید و گسترش نرم افزارهای مالی و حسابداری تخصصی و با توجه به شناخت نیاز مشتریان در این زمینه، اقدام به ارائه بسته سفارشی صدرا نموده است.
در این بسته مشتری میتواند هر کدام از زیر سیستم های صدرا را انتخاب و بسته ی مورد نیاز خود را بدون هیچ محدودیتی در انتخاب و عدم انتخاب زیرسیستم ها خرید نماید./directory/sadraafzarcom/editor/2015-12-19-16-22-35-24.jpg
حسابداری. خزانه داری. خرید و فروش کالا و خدمات. انبار تعدادی و انبار ریالی. تولید. حقوق دستمزد. داشبورد مدیریتی