چه دلیلی برای استفاده از نرم افزار حسابداری مالی یکپارچه وجود دارد؟

     آیا در ثبت و طبقه بندی اطلاعات ، یک مدیر مالی توان راهبری و بهبود واحد تجاری خود را بدون استفاده از تکنولوژی های نرم افزاری یکپارچه و تجهیزات مربوطه دارد ؟ بی شک کاربران و مدیران با کمی تامل و نیز شناخت از حوزه عملیاتی واحد تجاری خود به دنبال نرم افزار حسابداری کارآمد و قیمت مناسب با امکان آموزش و پشتیبانی راهبردی هستند.

     در دنیای امروز با توجه به تغییرات روزمره در نیاز کاربران و مدیران بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ ، ارائه گزارشات جامع و مفید بطور روزانه در کوتاه ترین زمان ممکن ، باعث شده است که نیاز به استفاده از نرم افزار حسابداری یکپارچه منطبق با استانداردها و نوع عملیات و کاربری های خاص شرکتها و سازمانها افزایش یابد ، در همین راستا نرم افزار حسابداری مالی یکپارچه صدراافزار با هدف کاربری آسان مرتبط با فعالیت کسب و کار و گذراندن حداقل زمان برای آموزش کاربران آن طراحی شده است.حسابداری و جریان مالی شرکت‌ها، اصول و استاندارد های  مشخص و معینی دارد که با رعایت اصول سادگی، محیط کاربری راحت، سرعت در ورود اطلاعات و گزارشات تخصصی در قالب نرم افزار حسابداری صدرا مکانیزه  شده و برای استفاده در اختیار متقاضیان قرار گرفته شده است. 
     سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه دارای بیشترین سطح اهمیت در یک سیستم یکپارچه می-باشد. در یک نگاه کلی نرم افزار مالی و حسابداری را می توان در سه حوزه تعریف سرفصل حساب، صدور اسناد حسابداری و گزارشات تقسیم بندی کرد.در یک نگاه جامع و نوین باید تاکید کرد سیستم حسابداری به عنوان محل تجمیع تمام اسناد اتوماتیک صادر شده طی عملیات های صورت گرفته در سایر سیستم های یکپارچه نرم افزاری می باشد و نقش کنترل و جمع بندی این اطلاعات را بر عهده دارد.
ویژگی های شاخص
•    گزارشات حسابها به تفکیک شعبات/directory/sadraafzarcom/editor/ffc9a76e4f88b66c863df72bab4ef694_M.jpg
•    امکان جابجایی کلی و گروهی حسابها 
•    امکان تعریف تعداد ارقام طول کدینگ
•    مدیریت سطح دسترسی به تفضیلی ها
•    تنظیمات و پیکر بندی مطابق نظر کاربر
•    امکان تنظیم چاپ سندها توسط خود کاربر
•    مدیریت دسترسی به تمام عملیات سیستم
•    مدیریت و ردیابی تغییرات اسناد حسابداری
•    انتساب خاصیتهای خاص به معینها : ارزی –;کنترلی و...
•    قابلیت گروه بندی حسابهای تفصیلی به تعداد نا محدود
•    قابلیت استفاده برای شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ  
•    شناسایی خاص تفصیلهای مربوط به مراکز هزینه و پروژه ها
•    امکان فعال و غیر فعال کردن تفصیلها در بین سال های مالی
•    گزارشات استاندارد : دفاتر کل و معین و روزانه -اسناد خلاصه و...
•    امکان تجمیع و هم چنین شماره گذاری و تصویب و سورت اسناد 
•    دارای کدینگ پیش فرض (بازرگانی، خدماتی، تولیدی و پیمانکاری)
•    گزارشات مقایسه ای بین ماهها و سالهای مختلف و مقایسه حسابها
•    امکان تغییر کامل کدینگ ویا ایجاد حسابهای کل ومعین وگروه جدید
•    استفاده از مدل تعریف درختی برای سادگی و انعطاف و سرعت بیشتر
•    کنترل اسناد در سطوح پیش نویس، ارجاع، رسیدگی، تصویب، قطعی
•    امکان تهیه گزارشات جامع (ازجمله سودو زیان، ترازنامه،ریز اسناد و...)
•    امکان مغایرت گیری و کنترل تفصیلی ها ومعین های سالهای مالی متفاوت
•    چینش حساب به معنی مشخص کردن نحوه ثبت اسناد مالی از سایر سیستم ها
•    عملیات پایان سال مالی – بستن اتوماتیک حسابها و ایجاد سال مالی جدید و ...
•    امکان طبقه بندی اسناد و دسته بندی کردن انواع سند باتوجه به نیازشخصی کاربر
•    ارایه نماهای تحلیلی(Analytic View) از گردش و مانده حسابها با قابلیت طراحی نما
•    طراحی فرم صدور سند ساده و کارا و سریع – بدون نیاز به موس با کلیدهای میانبر متعدد
•    امکان ذخیره و بازیابی اسناد به صورت جمعی و انتقال اسناد از یک شرکت به شرکت دیگر
•    گزارشات جامع از از نحوه عملکرد در تمامی زیر سیتم ها اعم از فروش، انبار، خزانه داری و…
•    امکان دریافت فایل ازسیستم و خروجی اکسل در تمامی گزارشات و اسناد(import & export)
•    امکان گزارشگیری متناسب با نیاز مشتری ، لحاظ پارامترهای مختلف و فیلترهای متعدد برای گزارش
•    تجمیع اسناد (روزانه، روزانه به تفکیک نوع سند، دوره ای، ماهانه) جهت کاهش اسناد برای تهیه روکش سند
•    کنترل و قطعی کردن اسناد حسابداری به معنی کنترل زیر سیستم ها و عدم ویرایش اعملیات پایان سال مالی 
•    امکان تعریف کدینگ حسابداری تا 6 سطح (گروه، کل، معین و سه سطح شناور تفضیلی1، تفضیلی2 و تفضیلی3)
•    قابلیت گزارشگیری در محیط preview  چاپ برای انجام هرگونه تغییرات دلخواه کاربر قبل از باز شدن گزارش درمحیط چاپ
•    شماره گذار اسناد: شماره گذاری اتوماتیک همیشه مرتب – شماره سند – شماره عطف و شماره فرعی و شماره ردیف روزانه و ...

امکانات:
- امکان تعریف ارز نامحدود
- امکان صدور انواع اسناد ارزی
- امکان محاسبه سود و زیان ارزی
- امکان اعمال تغییرات روزانه نرخ ارز
- امکان تخصیص نوع ارز به حساب‌های تسعیر‌پذیر در سطح معین و تفصیل
- امکان تعریف ضریب تبدیل ارز با تعیین تاریخ و ساعت اعمال نرخ و بازتاب در نرخ تسعیر ارز
  
برخی از گزارشات:
- گزارش اسناد حسابداری 
- گزارش تحلیلی حساب ها 
- گزارش ترازنامه و سود و زیان 
- گزارش دفاتر روزنامه،کل،معین وتفصیلی ها
- گزارش مرور حساب ها ومرور حساب های ارزی
- گزارش تراز آزمایشی دو،چهار،شش وهشت ستونی
- گزارش تراز آزمایشی در سطوح گروه،کل ،معین وتفصیلی
و...