پشتیبانی

نرم افزار ماهیتی پویا دارد که پس از استقرار یک پروژه نرم افزاری به اتمام نمی‌رسد. ارتقای نرم افزار و ارائه نسخه‌های جدید با قابلیت‌های بیشتر و یا نیازمندی‌های جدیدی که کاربران با آن مواجه می‌شوند، رفع خطاهای موجود در سیستم فعلی، آموزش مستمر کاربران سیستم و آموزش کاربران جدید از مهم‌ترین اهداف فاز پشتیبانی محسوب می‌شوند، که شرکت صدرامانند یک همراه در تمامی این مراحل در کنار مشتری خواهد بود.
واحد پشتیبانی شرکت صدرا افزاردر بخش ها و تقسیمات زیر به ارائه خدمات به کاربران می پردازد:
- بخش خدمات مراجعات حضوری (تنظیم قرار)
- بخش خدمات تلفنی به کاربران
- بخش خدمات راه دور وآنلاین (remote) 
- بخش خدمات انجام موارد فنی خاص در محل شرکت (نظیر موارد پیچیده و یا در خواست های دوره ای)
- بازدید فنی کنترل کیفیت پشتیبانی
- پرسش و پاسخ اینترنتی  
- کانورت اطلاعات قبلی ، ساختن فرمهای ویژه  نظارت مالی و مباحث استقرارکه در صورت تمایل کاربر به استفاده از خدمات ویژه طی توافق جداگانه قابل  انجام است.
- همچنین راه اندازی و کمک هایی در چارچوب نظارت ویژه نظیر پاسخگویی آنلاین اینترنتی    

بازه فعالیت پشتیبانی    
فعالیت واحد پشتیبانی شرکت صدراافزار پس از زمان نصب برنامه و تأیید تحویل کار از واحد فروش شرکت و تأیید کارشناسان بازبینی فنی فروش  آغاز شده  و تا ۱۰ روز مانده به پایان قرارداد ادامه دارد. کاربران در صورت تمدید قرارداد می توانند در هر زمان و حتی در هر یک از شهرستانها از خدمات پشتیبانی بهره مند شوند.    

فعالیتها    
  1. نصب اولیه
  2. آموزش
  3. بومی سازی نرم افزار(فرم چاپی)
  4. برطرف کردن موانع احتمالی در استفاده اجرایی از نرم افزار
  5. به روز آوری نسخه های نرم افزار    
  6. ساختار نرم افزار با وجود دارا بودن امکانات متعدد ،شرایط را جهت پشتیبانی موثر وسریع وارتقاء آسان فراهم می نماید   
مزایا
با وجود گستردگی مناطق جغرافیایی، واحد پشتیبانی شرکت صدراافزارخدمات زیر را به کلیه کاربران دارای قرارداد خود فراهم می آورد: