نرم افزار بنگاه داری آهن

نرم افزار بنگاه داری ویژه بنگاه داران آهن
نرم‌افزار بنگاه‌داری آهن‌افزار، تخصصی‌ترین نرم افزار صنف آهن، منطبق بر نیازهای صنف بنگاه‌داران آهن طراحی و تولید شده است.
نرم افزار بنگاه داری با دقت بالا و کاربری ساده و آسان خود، علاوه بر اینکه بر ورود ، ترخیص و خروج کالای هر بازرگان را به تفکیک حواله (شماره ردیف) مدیریت می‌نماید ، درآمدها  (خرج انبار ، باسکول ، بارگیری ، برش و ....)و هزینه‌ها (کمیسیون یا برگردان بابت بار ورودی ، هزینه های متفرقه و ....) بنگاه را نیز  کنترل  نماید.از دیگر قابلیت های این نرم افزار نمایش موجودی در دوحالت میزان بار قابل فروش (ترخیص) و میزان بار قابل خروج  از هر شماره حواله (شماره ردیف) می‌باشد. همچنین قابلیت خروج مشروط، محاسبه اتوماتیک خرج انبار، خرج بارگیری، محاسبه ارزش افزوده، خرج برش، جابجایی کالاها بین حواله‌ها (شماره ردیف‌ها) و همچنین ثبت سراندازی را نیز دارا می‌باشد. تسویه حواله ها (شماره ردیف‌ها) برای بستن ردیف دلخواه نیز از ویژگهای دیگر این نرم افزار در کنار سایر گزارشات متنوع دیگر می‌باشد. 

این محصول جهت مدیریت و کنترل جایگاه‌های کالای بازرگانی صنف آهن آلات و منطبق با با نیازهای روز و کاملا کاربردی طراحی گردیده است و دارای امکانات خاص و منحصر به فردی در نوع خود می باشد.