کنترل تردد

     این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه کنترل امنیت تردد افراد در مکانهای مختلف سازمان را برعهده دارد.این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، سازمان ها را در کنترل امنیت تردد افراد و دسترسی تردد به محلهای مجاز یاری می نماید. در این سیستم با تعریف مکانهای کنترل تردد و تعریف افراد مجاز برای دسترسی به این مکانها و نیز زمانهای مجاز تردد، و ارسال داده های امنیتی به دستگاهها کنترل تردد، درزمان ورود و یا خروج افراد، صلاحیت ورود را احراز کرده و سابقه تردد را در سیستم ذخیره مینماید.

ویژگی های سیستم کنترل تردد صدرا افزار:
  1. کنترل ورود و خروج افراد بر اساس کد ملی 
  2. کنترل تردد افراد در صورت استفاده از خودرو
  3. مشخص کردن جزئیات کامل خودرو و سرنشینان آن 
  4. تاییدیه ی چند مرحله ای فم های سیستم(نگهبان،مدیر و...) 
  5. مشخص نمودن دقیق مقدار و نوع بار خودروهای حمل بار وارد شده
  6. کنترل تجهیزات سپرده شده به افراد بازدید کننده جهت ایمنی در بازدید
  7. افزودن نقشه و راهنمای تردد به برگه تردد جهت استفاده بازدید کنندگان
  8. کنترل دقیق ورود و خروج وسایل نقلیه حمل بار براساس شماره بارنامه وکد ملی راننده