هیچ می دانستید حکم کارگزینی از دغدغه های اصلی سازمان ها به حساب می آید؟!

     از گام های اولیه برای یک سازمان تازه تأسیس ثبت اطلاعات پرسنلی در واحد کارگزینی می باشد که بر اساس قوانین مربوطه حقوق و دستمزد آنها تعیین می گردد و باید در انتهای ماه برای محاسبه به واحد مالی ارسال گردد. فراهم شدن این چنین امکانی از آنجا که هسته اصلی در مدیریت منابع انسانی است ، نیازمند نرم افزار کارگزینی است که گزینه مناسبی برای سرعت عمل و به حداقل رسانیدن زمان و هزینه اطلاعات پرسنل می باشد. این سیستم اطلاعات زیرساختی مربوط به هر پرسنل را در خود ذخیره می کند و مانند یک بایگانی پرونده ها را بصورت الکترونیکی در آورده و آرشیو می کند.نرم‌افزار پرسنلی با هدف متمرکزسازی اطلاعات پرسنل و انجام کلیه امور مربوط به احکام و پرونده‌های پرسنلی در سازمان‌ها طراحی شده است. این سیستم، با در اختیار داشتن امکانات متعدد،  نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌نماید.
     سیستم پرسنلی (کارگزینی) در واقع به عنوان هسته اصلی نرم افزار هوشمند یکپارچه مدیریت منابع انسانی مطرح می گردد و سعی می نماید تا اطلاعات زیر ساختی مربوط به هر پرسنل را در خود ذخیره نماید. سیستم پرسنلی به عنوان یک بایگانی می باشد که سعی نموده است پرونده ای را به صورت الکترونیکی تهیه نموده و اطلاعات پرسنل را آرشیو نماید. در این پرونده کلیه اطلاعات پرسنل مانند اطلاعات عمومی پرسنل، افراد تحت تکفل، جانبازی، وضعیت تحصیلی، سوابق شغلی، وضعیت خدمت و ... را در خود ذخیره نماید. اطلاعات در سیستم پرسنلی به دو روش ذخیره می گردند: در روش اول اطلاعات به صورت فیلدی و رکوردی وارد سیستم می گردد. علاوه بر این امکاناتی نیز قرار داده شده تا علاوه بر ثبت اطلاعات اسناد پرسنل نیز به صورت الکترونیکی آرشیو گردد. سیستم پرسنلی اطلاعات زیر ساختی پرسنل را برای سایر زیر سیستم ها تغذیه می نماید.

امکانات:
   - نرم افزار پرسنلی و احکام با اعمال شیوه های مدیریتی مبتنی بر دستاوردهای علوم انسانی برای مدیران سازمان ها بسیار کاربردی است و مدیران با استفاده از نرم افزار پرسنلی و احکام می توانند با در نظر گرفتن اهداف سازمان در توسعه و دستیابی به اهداف سازمان کوشا باشند و گزارشات دقیق تری را ارائه دهند.

   - وجود نرم افزار پرسنلی و احکام برای بخش مدیریت پرسنل به منظور کنترل و نظارت اطلاعات پرسنل امری الزامی تلقی می شود. از این طریق می توان در جریان اطلاعات پرسنل اعم از مأموریت ، مرخصی ، تشویقی ، هدایا ، اطلاعات درمانی و بیمه ای ، دوره های آموزشی ، سوابق کاری و … بود.

   - مدیران اجرایی منابع انسانی در سازمان ها با بهره گیری از نرم افزار پرسنلی و احکام می توانند به راحتی کنترل امور را به دست بگیرند و اطلاعات مربوط به پرسنل را مدیریت کنند و با ارتباط دادن به حقوق و دستمزد ، محاسبات مربوط به حقوق را دقیق انجام دهند و فیش حقوقی را صادر نمایند. بدین صورت از اطلاعات پرسنل نگهداری کنند و عملیات را اصلاح نمایند.
 
ویژگی های شاخص
همچنین :