مشاوره

شرکت صدرا افزاربا پیشینه بیش از 10 سال تحلیل، طراحی و تولید نرم افزار در زمینه ها و ابعاد مختلف، آمادگی دارد تا تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهد. صدرا افزار ضمن ارایه مشاوره های تخصصی و دقیق در حوزه های مختلف به شما کمک میکند نیاز های خود را بشناسید و نرم افزاری متناسب با خواسته هایتان تهیه کنید. 
شرکت صدراافزار با برگزاری جلسات حضوری و غیر حضوری آماده ارائه مشاوره در تمام زمینه ها میباشد.