/directory/sadraafzarcom/editor/PM2.jpg


 نگهداری و تعمیرات چیست؟
عملیات نگهداری و تعمیرات
 شامل رفع اشکالات و نواقص هر نوع وسیله مکانیکی یا الکتریکی مصدوم شده می‌باشد. عملیات نگهداری و تعمیرات همچنین شامل انجام اقدامات زمان‌بندی شده جهت نگهداری دستگاه در وضعیت کار منظم یا نگهداری پیشگیرانه جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات می‌باشد.

با توجه به نیاز یکپارچه سازی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی، این شرکت اقدام به طراحی نرم‌افزار تعمیر و نگهداری نموده است. این نرم‌افزار بر اساس تحلیل سیستم نت (PM) بررسی جامع فرآیند تعمیر و نگهداری درچندین مرکز صنعتی، طراحی و توسعه داده شده و در مقایسه با سیستم نگهداری و تعمیرات مشابه داخلی و خارجی توانسته است با توجه به شرایط موجود صنعت ایران پاسخگوی نیازهای کاربران باشد.
زیر سیستم ارجاع کار
     از مهم ترین اهداف سازمان زمان بندی یک سری از رویدادها و فعالیت اصلی سازمان است که در راستای تسریع راه اندازی طرح ریزی، زمان بندی، کنترل هزینه، مستندسازی که همگی با فعالیت های بزرگ و پیچیده سروکار دارند. نرمافزارها ارجاع کار صدرا جنبه عملیاتی را برای سطوح عملیاتی سازمانها و جنبه اطلاعاتی را برای سطوح مدیران ارشد و میانی سازمانها پوشش می دهد و با رعایت انسجام ، یکپارچگی لازم را با سیستم های نرم افزاری دیگر صدرا را دارا می باشد که شاخص های اصلی آن بشرح ذیل می باشد:

•    رابط کاربری ساده و کاربر پسند
•    امکان ارسال اطلاعات و گزارشات به قالب اکسل
•    امکان پیوست مستندات فنی به درخواست کار یا تعمیرات
•    امکان تعریف شرح درخواست های تکراری جهت صرفه جویی در زمان 
•    امکان ساخت گزارشات دلخواه با توجه به نیاز مدیران در سطوح مختلف در تمام بخشهای سیستم
•    قابلیت تعیین وضعیت (تأیید /ابطال) توسط سرپرست و ارجاع درخواست به کارشناس جهت اظهار نظر
•    قابلیت دسته بندی درخواستها بر اساس گروه فعالیت ، طبقه فعالیت، نوع فعالیت توسط کارشناس تعمیرات 
•    قابلیت گزارش گیری از کلیه حالت های پیش نویس، تأیید، ابطال و در جریان و حتی دوباره کاری ها در دوره های زمانی مشخص
•    قابلیت ثبت یادداشت بر روی درخواست ها ( توضیحات تکمیلی روال انجام کار و درچه مرحله ای هست) به همراه گزارش مربوطه
•    امکان ثبت کارکرد پرسنل تعمیرکار بر روی درخواست تعمیرات بر اساس تاریخ، ساعت کارکرد، دستگاه مورد استفاده، مجری کار، مواد مصرفی مورد استفاده و ...
•    ثبت درخواست کار و تکمیل اطلاعات نوع درخواست، واحد درخواست کننده، تجهیزات و وضعیت دستگاه، نوع درخواست (اضطراری ، راه اندازی ، بازدید .... ) ، شرح درخواست و ...
•    امکان ثبت نظر فنی کارشناس بر روی درخواست ها با جزییات شامل نحوه انجام کار، تاریخ پیش بینی ، محل انجام، زمان پیش بینی بر اساس ساعت،تاریخ و ساعت ابلاغ حکم کار، توضیحات و ...

زیرسیستم تعمیرات و نگهداری
     امروزه یکی از چالش برانگیزترین واقعیت موجود در سازمان ها ، مبحث نگهداری و تعمیرات است. سازمان ها برای مدیریت بهتر هزینه ها و کسب بیشتر ارزش دارایی ها ، چرخه عمر دارایی های فیزیکی سازمان را مد نظر قرار می دهند. نرم افزار تعمیرات و نگهداری جهت کاهش هزینه ها و پایداری خدمات متمرکز سازمان می باشد که در سه حوزه عملکرد بهینه دارایی ها ، کاهش هزینه ها و حذف حوادث مورد استفاده قرار می گیرد.
     بر این اساس و با توجه به نیاز یکپارچه سازی سیستم های مکانیزه مدیریت دارایی فیزیکی ، شرکت صدرا اقدام به طراحی نرم نموده است. نرم افزار نگهداری و تعمیرات بر اساس تحلیل سیستم نت (PM) افزار جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیرات درچندین مرکز صنعتی طراحی و توسعه داده شده و در مقایسه با سیستم نگهداری و تعمیرات مشابه داخلی و خارجی توانسته است با توجه به شرایط موجود صنعت ایران پاسخگوی نیازهای کاربران بوده و شاخص های اصلی آن بشرح ذیل می باشد:

•    امکان تعریف شناسنامه تجهیزات 
•    غیر فعال نمودن برخی از تجهیزات 
•    گزارش از فعالیت های برنامه ریزی شده 
•    ثبت انواع توقفات و بهمراه دلایل و عیوب آنها 
•    برنامه ریزی دوره ای برای فعالیت های یک خط 
•    ثبت فعالیت های برنامه ریزی شده، اضطراری و روزانه 
•    امکان ایجاد تقویم کاری فعالیتهای نگهداری و تعمیرات
•    گزارشات میزان ، درصد و دفعات خرابی و توقف ماشینها 
•    گزارش از فعالیت های ثبت شده (برنامه ریزی و اضطراری)
•    ( OEE ) گزارش شاخص میزان اثربخشی کلی ماشین آلات
•    ذخیره سازی تصاویر و نقشه ها ی تجهیزات در نرم افزار و تهیه پرینت 
•    تعریف تجهیزات به همراه گروه بندی تجهیزات به صورت ساختار درختی 
•    امکان ارائه گزارشات تحلیلی در مورد علل خرابی تجهیزات و ماشین آلات
•    تعریف و کدینگ محلهای استقرار (واحد-خط) ، ناحیه ، بخش ، زیر بخش
•    امکان تعریف دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات برای هر یک از تجهیزات
•    تعریف، طبقه بندی ، کدینگ و شرح کلیه فعالیتهای نت (برنامه ریزی و اضطراری)
•    ثبت فعالیت های تجهیزات به همراه دوره زمانی ، ابزار و کالا های مورد نیاز برای انجام فعالیت 
•    امکان ساخت گزارشات دلخواه با توجه به نیاز مدیران در سطوح مختلف در تمام بخشهای سیستم
•    یک پارچگی با سیستم پرسنلی و تولید در صورت خرید زیرسیستم های مربوطه (تولید، حقوق و دستمزد) شرکت صدرا افزار
•    امکان لینک برنامه با سیستم انبار بصورت آنلاین جهت یکپارچگی بیشتر اطلاعات درسیستم در صورت خرید زیرسیستم انبار 
•    امکان ثبت و پردازش کلیه هزینه های سربار در اجرای دستور کارهای صادره (در صورت خرید سیستم های حسابداری و انبار)