/directory/sadraafzarcom/editor/PM2.jpg


زیر سیستم ارجاع کار
     از مهم ترین اهداف سازمان زمان بندی یک سری از رویدادها و فعالیت اصلی سازمان است که در راستای تسریع راه اندازی طرح ریزی، زمان بندی، کنترل هزینه، مستندسازی که همگی با فعالیت های بزرگ و پیچیده سروکار دارند. نرمافزارها ارجاع کار صدرا جنبه عملیاتی را برای سطوح عملیاتی سازمانها و جنبه اطلاعاتی را برای سطوح مدیران ارشد و میانی سازمانها پوشش می دهد و با رعایت انسجام ، یکپارچگی لازم را با سیستم های نرم افزاری دیگر صدرا را دارا می باشد که شاخص های اصلی آن بشرح ذیل می باشد:

•    رابط کاربری ساده و کاربر پسند
•    امکان ارسال اطلاعات و گزارشات به قالب اکسل
•    امکان پیوست مستندات فنی به درخواست کار یا تعمیرات
•    امکان تعریف شرح درخواست های تکراری جهت صرفه جویی در زمان 
•    امکان ساخت گزارشات دلخواه با توجه به نیاز مدیران در سطوح مختلف در تمام بخشهای سیستم
•    قابلیت تعیین وضعیت (تأیید /ابطال) توسط سرپرست و ارجاع درخواست به کارشناس جهت اظهار نظر
•    قابلیت دسته بندی درخواستها بر اساس گروه فعالیت ، طبقه فعالیت، نوع فعالیت توسط کارشناس تعمیرات 
•    قابلیت گزارش گیری از کلیه حالت های پیش نویس، تأیید، ابطال و در جریان و حتی دوباره کاری ها در دوره های زمانی مشخص
•    قابلیت ثبت یادداشت بر روی درخواست ها ( توضیحات تکمیلی روال انجام کار و درچه مرحله ای هست) به همراه گزارش مربوطه
•    امکان ثبت کارکرد پرسنل تعمیرکار بر روی درخواست تعمیرات بر اساس تاریخ، ساعت کارکرد، دستگاه مورد استفاده، مجری کار، مواد مصرفی مورد استفاده و ...
•    ثبت درخواست کار و تکمیل اطلاعات نوع درخواست، واحد درخواست کننده، تجهیزات و وضعیت دستگاه، نوع درخواست (اضطراری ، راه اندازی ، بازدید .... ) ، شرح درخواست و ...
•    امکان ثبت نظر فنی کارشناس بر روی درخواست ها با جزییات شامل نحوه انجام کار، تاریخ پیش بینی ، محل انجام، زمان پیش بینی بر اساس ساعت،تاریخ و ساعت ابلاغ حکم کار، توضیحات و ...

زیرسیستم تعمیرات و نگهداری
     امروزه یکی از چالش برانگیزترین واقعیت موجود در سازمان ها ، مبحث نگهداری و تعمیرات است. سازمان ها برای مدیریت بهتر هزینه ها و کسب بیشتر ارزش دارایی ها ، چرخه عمر دارایی های فیزیکی سازمان را مد نظر قرار می دهند. نرم افزار تعمیرات و نگهداری جهت کاهش هزینه ها و پایداری خدمات متمرکز سازمان می باشد که در سه حوزه عملکرد بهینه دارایی ها ، کاهش هزینه ها و حذف حوادث مورد استفاده قرار می گیرد.
     بر این اساس و با توجه به نیاز یکپارچه سازی سیستم های مکانیزه مدیریت دارایی فیزیکی ، شرکت صدرا اقدام به طراحی نرم نموده است. نرم افزار نگهداری و تعمیرات بر اساس تحلیل سیستم نت (PM) افزار جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیرات درچندین مرکز صنعتی طراحی و توسعه داده شده و در مقایسه با سیستم نگهداری و تعمیرات مشابه داخلی و خارجی توانسته است با توجه به شرایط موجود صنعت ایران پاسخگوی نیازهای کاربران بوده و شاخص های اصلی آن بشرح ذیل می باشد:

•    امکان تعریف شناسنامه تجهیزات 
•    غیر فعال نمودن برخی از تجهیزات 
•    گزارش از فعالیت های برنامه ریزی شده 
•    ثبت انواع توقفات و بهمراه دلایل و عیوب آنها 
•    برنامه ریزی دوره ای برای فعالیت های یک خط 
•    ثبت فعالیت های برنامه ریزی شده، اضطراری و روزانه 
•    امکان ایجاد تقویم کاری فعالیتهای نگهداری و تعمیرات
•    گزارشات میزان ، درصد و دفعات خرابی و توقف ماشینها 
•    گزارش از فعالیت های ثبت شده (برنامه ریزی و اضطراری)
•    ( OEE ) گزارش شاخص میزان اثربخشی کلی ماشین آلات
•    ذخیره سازی تصاویر و نقشه ها ی تجهیزات در نرم افزار و تهیه پرینت 
•    تعریف تجهیزات به همراه گروه بندی تجهیزات به صورت ساختار درختی 
•    امکان ارائه گزارشات تحلیلی در مورد علل خرابی تجهیزات و ماشین آلات
•    تعریف و کدینگ محلهای استقرار (واحد-خط) ، ناحیه ، بخش ، زیر بخش
•    امکان تعریف دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات برای هر یک از تجهیزات
•    تعریف، طبقه بندی ، کدینگ و شرح کلیه فعالیتهای نت (برنامه ریزی و اضطراری)
•    ثبت فعالیت های تجهیزات به همراه دوره زمانی ، ابزار و کالا های مورد نیاز برای انجام فعالیت 
•    امکان ساخت گزارشات دلخواه با توجه به نیاز مدیران در سطوح مختلف در تمام بخشهای سیستم
•    یک پارچگی با سیستم پرسنلی و تولید در صورت خرید زیرسیستم های مربوطه (تولید، حقوق و دستمزد) شرکت صدرا افزار
•    امکان لینک برنامه با سیستم انبار بصورت آنلاین جهت یکپارچگی بیشتر اطلاعات درسیستم در صورت خرید زیرسیستم انبار 
•    امکان ثبت و پردازش کلیه هزینه های سربار در اجرای دستور کارهای صادره (در صورت خرید سیستم های حسابداری و انبار)