صدرا افزار با بیش از یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه نرم افزارهای بازرگانی و تولیدی و با بهره گیری از دانش متخصصان این حوزه توانسته ضمن سادگی در نرم افزار، پیاده سازی امکانات بروز و سفارشی در نرم افزار، ارائه خدمات مناسب با درخواست مشتری، پشتیبانی قدرتمند، امنیت اطلاعات و یکپارچه بودن آن افزایش رضایتمندی مشتریان خود را بهمراه داشته باشد.