برنامه ریزی خرید داخلی کالا و خدمات از اصلی ترین دغدغه های سازمانهای بزرگ و پیشرو می باشد. دوری از انباشتگی و عدم تامین به موقع کالا و خدمات، دستیابی به مناسب ترین منابع خرید و برگزاری مناقصات و استعلام بها از اصلی ترین نیازهای تمامی سازمانها به خصوص شرکتهای بازرگانی و تولیدی می باشد . سیستم تدارکات داخلی صدراافزار علاوه بر پوشش تمامی استراتژی های خرید و حفظ یکپارچگی، امکان پیگیری دقیق هر درخواست خرید را از نقطه ثبت تا ارسال کالا به انبار برای کاربران فراهم می سازد.

     آیا می دانید یکی از مهم ترین فعالیت ها برای رسیدن به اهداف سازمان چیست؟! 
همان طور که می دانیم یکی از قدیمی ترین فعالیت های سازمان برای انجام فعالیت ها و رسیدن به اهداف ، خرید و تدارکات داخلی است و امروزه انتخاب نرم افزار تدارکات مناسب دغدغه مدیران شده است. تدارکات یکی از مهم ترین فعالیت های سازمان است که با تمام بخش های مختلف سازمان از جمله حسابداری و مالی ، پرسنلی ، انبارداری ، خرید ، تولید ، طراحی ، توسعه و تعمیر و نگهداری رابطه مستمر و دائمی دارد. یکی دیگر از دلایل اهمیت تدارکات نقش واسطه ای آن است که بین بخش های مختلف سازمان و بسیاری از مراکز خارجی ایجاد رابطه می کند. با توجه به این اهمیت ، استفاده از روش ها و راهکارهای مناسب از جمله نرم افزار تدارکات مختلف تاثیر بسیاری در بهبود انجام فرآیندهای سازمان خواهد داشت.
برنامه تدارکات صدراافزار به مدیران کمک میکند به راحتی عملیات مربوط به تدارکات را انجام دهند.

امکانات برنامه تدارکات:
     * اتوماتیک و خودکار کردن فرایندهای خرید و تدارکات یکی از کاربردهای نرم افزار تدارکات در سازمان های مختلف است. انجام خودکار فرآیندها باعث بهبود در انجام فعالیت های سازمان و فرآیندهای نظارتی مدیران شده و کلیه اطلاعات روند انجام کار از همان ابتدا ثبت و نگهداری می شود.
     * یکی دیگر از ویژگی های نرم افزار تدارکات تهیه یک راه حل دقیق و جامع است که باعث ایجاد یکپارچگی میان سازمان و فروشندگان و تامین کنندگان مختلف می شود که این امر باعث تسریع فرایندها و انجام به موقع کارها خواهد شد.

ویژگی ها:

 1. صدور سند درخواست خرید کالا و خدمات بر اساس درخواست کالا از انبار
 2. گروه بندی تامین کنندگان کالا و خود کالا در نرم افزار تدارکات صورت درختواره ای
 3. صدور سند در نرم افزار تدارکات برای سفارش خرید کالا و خدمات بر مبنای درخواست خرید کالا
 4. تعیین نوع خرید در نرم افزار تدارکات بر مبنای دریافت استعلام ، برگزاری مناقصه و خریدهای جزئی
 5. صدور سند پیش فاکتور خرید کالا و خدمات بر مبنای سفارش خرید کالا و خدمات در نرم افزار تدارکات
 6. مکان تعریف فرایند در نرم افزار تدارکات برای رویه های خرید و تدارکات و قابلیت ردیابی عملیات خرید
 7. صدور سند فاکتور خرید و برگشت از خرید کالا و خدمات بر مبنای پیش فاکتور درخواست خرید کالا و خدمات در نرم افزار تدارکات
 8. تسهیم عوامل خرید در نرم افزار تدارکات اعم از هزینه حمل ، تخفیف ، عوارض و … بر روی تک تک کالاها و خدمات از سند فاکتور خرید
همچنین:
 • گزارشات نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات
 • قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به Excel
 • گزارشات استعلام های دریافتی از تامین کنندگان در نرم افزار تدارکات
 • گزارشات تامین کنندگان گروه کالا و خدمات خاص در نرم افزار تدارکات
 • گزارش آخرین وضعیت اسناد در نرم افزار تدارکات برای خرید کالا و خدمات
 • گزارشات پیگیری کالا و خدمات در نرم افزار تدارکات بر اساس اسناد مرجع دار
 • استفاده از نرم افزار تدارکات برای صدور سند برگ تحویل کالا بر مبنای فاکتور خرید کالا
 • کنترل و تایید اسناد خرید کالا و خدمات در نرم افزار تدارکات برای هر یک از مراحل خرید
 • استفاده از نرم افزار تدارکات برای صدور سند برگشت از خرید کالا بر مبنای برگ تحویل کالا
 • گزارشات اقلام ارسالی تامین کنندگان بر اساس کالا ، گروه کالا ، انبار و …در نرم افزار تدارکات
 • گزارشات مقایسه ای در نرم افزار تدارکات برای وضعیت حسابداری خرید تامین کنندگان کالا و خدمات
 • گزارشات خرید کالا و خدمات بر مبنای کالا ، تامین کنندگان ، انبار ، پرسنل خرید و سایر پارامترها در نرم افزار تدارکات