صنایع فولاد از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است و به دلیل گستردگی فعالیت‌های آن به عنوان یکی از صنایع مادر، نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته و یکپارچه در سازمان است.
شرکت صدراافزار، راهکارنرم‌افزاری ویژه صنایع فولاد، را تحت برند آهن افزار ، با تکیه برتجریه استقرار و پیاده سازی نرم‌افزار در کارخانجات و واحدهای تولیدی موفق و مطرح در این حوزه و با استفاده از مهارت و تخصص کارشناسان و مهندسین مجرب در حوزه IT  طراحی و تولید نموده است. 
آهن‌افزار به دلیل جامعیت در سطح عملیات، یکپارچگی در داده‌ها و فرآیندهای سازمان، با ماژولهایی نظیر؛ سیستم‌های زنجیره تامین، سیستم‌های مدیریت سرمایه انسانی، سیستم‌های مدیریت منابع مالی، سیستم‌های فروش و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، سیستم‌های مدیریت تولید، سیستم‌های پیشرفته نگهداری و تعمیرات،و سایرامکانات تخصصی صنعت فولاد،  پاسخگوی اساسی‌ترین نیازهای صنایع فولاد برای تولید پیوسته و بدون وقفه می باشد.