همیشه در کنار شما هستیم

 شرکت صدراافزار با تلاش بی وقفه تیم پشتیبانی سعی در افزایش رضایت مندی و بالا بردن بهره وری کسب و کار شما خواهند نمود. ارتقای نرمافزار و ارائه نسخههای جدید با قابلیتهای بیشتر، رفع نیازمندیهای کاربران و مدیران با پاسخگویی سریع و به موقع، آموزش کاربران جدید از مهمترین اهداف فاز پشتیبانی محسوب میشوند، که شرکت صدراافزار مانند یک همراه در تمامی این مراحل، با ارائه خدمات زیر، در کنار مشتری خواهد بود.
واحد پشتیبانی شرکت صدراافزار با رویکرد مشتری مداری و افزایش رضایتمندی مشتریان، خدمات پشتیبانی بهینه ای را برای کلیه کاربران دارای قرارداد خود فراهم می آورد: