صدرا افزار با برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی در محل شرکت  و همچنین با بهره گیری از دانش اصول تخصصی مالی و مباده کالا توانسته کیفیت آموزش سیستم های خود را در محل مشتریان افزایش داده و قدرت دانش اجرایی سازمان ها را ارتقاء دهد./directory/sadraafzarcom/editor/1112432.jpg
     به علاوه در پروسه استقرار و راه اندازی سیستم ها یکی از اصلی ترین مراحل ،آموزش کاربران نهایی می باشد که صدراافزار با دقت عمل مضاعف به این امر پرداخته است. پشتیبانی شرکت با استفاده از کارشناسان مالی مجرب در بخش آموزش و با تدوین یک برنامه کاربردی و جامع اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده و علاوه بر استقرار سیستم به افزایش سطح دانش مجموعه کمک بسزایی خواهد نمود.