همیشه در کنار شما هستیم

  • پشتیبانی  و پاسخ گویی تلفنی

  • راهنمایی کاربران استفاده کننده از نرم افزار/directory/sadraafzarcom/editor/images (4).jpg

  • ارایه نسخه ها و exe جدید نرم افزار

  • ارایه سرویس ریموت برای دفتر مرکزی (دسترسی و نظارت از راه دور )

  • رفع اشکال در بازه زمانی حداکثر ۷۲ ساعت پس از تماس (این رفع اشکال به ترتیب و اولویتهای ذیل خواهد بود : با تیکت اینترنتی - راهنمایی تلفنی-اتصال راه دور و در صورت عدم امکان رفع اشکال مراجعه حضوری به محل خریدار )

  • مشاوره تهیه سخت افزارهای مناسب و برقراری ارتباطات شبکه ها و ...

  • خدمات پشتیبانی موردی در محل شامل در اختیار قراردادن وقت پشتیبان در محل مشتری یا محل شرکت. این زمان می تواند برای طراحی گزارش – آموزش – مشاوره – رفع اشکال و ... صرف گردد