مدیریت انواع تسهیلات بانکی و ضمانتنامه ها جزء روال‌های ماهانه سازمان ها می‌باشد و برای مدیریت تسهیلات و وام‌ها و همچنین قابلیت تعریف و مدیریت اقساط این تسهیلات، نیاز به سیستم و نرم‌افزار حسابداری یکپارچه و دقیقی می‌باشد که علاوه بر ایجاد امکان مدیریت این موارد، بتواند ارتباط یکپارچه‌ای با سایر بخش‌های نرم‌افزارهای حسابداری و خزانه داری آن مرکز داشته باشد. نرم‌افزار مالی صدراافزار، با قراردادن زیر سیستم تسهیلات در نرم‌افزار مالی خود، قابلیت‌ها و امکانات پیشرفته‌ای در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
 ویژگی های شاخص

مزایا
  1. امکان محاسبه اقساط وام بصورت اتوماتیک
  2. تعریف جدول استاندارد تمامی وام ها بدون محدودیت
  3. ارتباط مستقیم با سیستم خزانه داری برای دریافت اطلاعات پرداخت اقساط
  4. امکان مدیریت وام ها و اقساط بوسیله گزارشات سیستمی از اطلاعات وارد شده

قابلیت های سیستم وام:

     - قابلیت تعریف مشخصات تضمین
     - قابلیت مشخص کردن توقف کسر اقساط وام
     - قابلیت ارائه گزارش کاردکس وام به تفکیک هر وام
     - امکان صدور سند اتوماتیک حسابداری برای کلیه مراحل وام
     - قابلیت تعریف و کنترل سقف اعتباری وام به ازای ارائه هر وام
     - قابلیت ارائه گزارش صورت وضعیت وام به ازای هر دریافت کننده
     - ارتباط مستقیم با سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد سیستم رای بین
     - قابلیت محاسبه و تفکیک اصل و فرع وام در هنگام محاسبات اقساط وام
     - قابلیت پیوست فایل مستندات و سوابق و تضمین ها به فرمت تصویری و فایل متنی
     - قابلیت ارائه گزارش تفکیکی صورت وضعیت وام های پرداختی بر اساس اصل و فرع وام