شرکت صدراافزار، تخصصی‌ترین نرم افزار صنف آهن را، تحت برند آهن افزار، با آگاهی از تمام دغدغه‌های این صنعت، و با استفاده بهینه از منابع سازمان، راهکار تخصصی ویژه تجار، بازرگانان آهن، کارخانجات نوردی واسطه گران، خرده فروشان، تعاونی، بنگاه داران و ... را متناسب با اندازه کسب و کارها، از کوچک تا بزرگ، درراستای بهبود فرآیندها طراحی و تولید نموده است. که علی‌رغم کاربری ساده و آسان، گزارشات و امکانات کاملا حرفه‌ای را در اختیار مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهد.
  • آهن افزار ویژه ی کارخانجات فولادی و نوردی
  • آهن افزار ویژه ی تجار و بازرگانان آهن
  • آهن افزار ویژه ی بنگاه داری آهن
​​​​​​​/directory/sadraafzarcom/editor/37113_524.jpg