بسته ی آهن افزار ویزه ی صنعت فولاد و آهن می باشد که طی ده سال سابقه ارائه راهکار و نرم افزار حسابداری تا مدیریت تولید در این صنعت توانسته ایم برند آهن افزار را در این صنعت نهادینه و به تایید انجمن تولیدکنندگان فولاد برسانیم./directory/sadraafzarcom/editor/37113_524.jpg

آهن افزار ویژه ی کارخانجات فولادی و نوردی

آهن افزار ویژه ی تجار و بازرگانان آهن

آهن افزار ویژه ی بنگاه داری آهن

مدیریت انواع قرارداد ( خرید، تولید کارمزدی، کمیسیونی )
مدیریت فرایند تسویه فاکتورها ( تسهیم )
محاسبه تاریخ سررسید نسبت به تاریخ وزن یا تاریخ فاکتور
محاسبه براساس دو واحد کالا و تبدیل واحدها