مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

     برای تمام شرکت هایی که به ارزش واقعیCRM و تاثیر آن بر سودآوری شرکت آگاه باشند، انتخاب یک CRM مناسب از تصمیمات بسیار مهم محسوب می شود. یک نرم افزار ارتباط با مشتری خوب را چگونه شناسایی کنیم؟

تعریف دقیق و کامل از وضعیت مخاطبان
     نرم افزار ارتباط با مشتری صدرا در قالب گزارش ها و نمودارهای مختلف به شما نشان میدهد مخاطبان شما در کدام مرحله ارتباط با شما هستند، چه بخشی از آنها به مشتری تبدیل شده اند، چه بخشی از آن به صورت نقد یا اقساط از شما خرید کرده اند.

کاربری آسان
     نرم افزار ارتباط با مشتری صدرا به سادگی قابل فهم بوده و در یک محیط کاربرپسند طراحی شده است.  

ساده کردن فرآیند کار
     یک نرم افزارنه تنها باید به سادگی قابل استفاده باشد، بلکه باید فرآیندهای کاری را ساده تر کند. استفاده از نرم افزار باید برای پرسنل این امکان را ایجاد کند که کارها را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند و مدیران نیز بتوانند از عملکرد کارکنان فروش گزارش گیری کنند.سیستم مدیریت ارتباط با مشتری صدرا شمارا در بالابردن دقت و سرعت کارهایتان کمک میکند.

سفارشی سازی
     هرچه قابلیت سفارشی سازی یک نرم افزار بیشتر باشد، احتمالاٌ با دقت بالاتری به نیازهای شما پاسخ می دهد. اگر شرکت صدراافزار به شما فرصت انتخاب ویژگی های دلخواهتان را می دهد، یعنی شما تنها برای امکانات مورد نیاز خود هزینه می کنید..

یکپارچگی
     سیستم مدیریت ارتباط با مشتری صدرا علاوه بر سفارشی سازی و افزایش سرعت و دقت و همچنین کاربری ساده و قابل فهم،با سایر سیستم های شرکت هماهنگ می باشد.

پشتیبانی پس از فروش
     هیچ نرم افزار ارتباط با مشتری، بدون پشتیبانی شرکت تولیدکننده کامل نیست. هرچه حوزه های تحت پوشش یک نرم افزار بیشتر باشد، نیاز آن به پشتیبانی بیشتر است. در انتخاب نرم افزار مورد نیاز خود به مواردی مانند پشتیبانی تلفنی، آنلاین و قرارداد پشتیبانی دقت کنید.سیستم صدرا این اطمینان را به شما میدهد که در تمام مراحل کار پشتیبان شما باشد.

ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری صدرا افزار:
  1. ارجاع درون سازمانی درخواستها
  2. پیگیری در خواستها از طریق وب سایت
  3. گزارش وضعیت درخواست ها در هر مرحله
  4. امکان ثبت در خواستهای مشتری در سیستم
  5. امکان ثبت گزارش کارکرد بر روی هر درخواست
  6. امکان پیگیری فعالیت ها توسط مدیران هربخش
  7. امکان تقسیم درخواستها بین کارشناسان و پرسنل
  8. افزودن پیوست و داکیومنت به درخواستهای ثبت شده
  9. امکان گزارشگیری ساعت کارکردها بر روی یک درخواست
  10. امکان گزارشگیری چرخش کار درون سازمانی برروی یک درخواست
و گزارشات متعدد دیگر...