همیشه مدیران سازمان ها در جستجوی روش هایی ساده برای دستیابی به اطلاعات کلیدی از میان حجم انبوهی از اطلاعات بوده تا با تحلیل آنها، عملکرد سازمان را اندازه گیری و تصمیمات مناسب و به موقع را اتخاذ نمایند. گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار صدراافزار در راستای پوشش کامل تمامی نیاز های مشتریان اقدام به تولید داشبورد مدیریتی تحت وب نموده است .
     این محصول ابزاری قدرتمند در حیطه مدیریت استراتژیک برای مدیران می باشد که با اتصال به بانک های اطلاعاتی مختلف قابلیت طراحی انواع گزارشات را فراهم می آورد. نکته قابل توجه این است که هدف یک داشبورد بررسی و نمایش کلیه اطلاعات موجود نیست بلکه حصول و پیش بینی جامع از کسب و کار و اتفاقات درون آن می باشدکه تصمیم گیری های بهینه مدیریتی را ممکن می سازد ، با استفاده از این سیستم ، مدیران ارشد سازمان می توانند به سادگی در یک محیط زیبا و غیر پیچیده، بر شاخصهای عملکردی سازمان، بخش و یا واحد خود نظارت کامل و به روز داشته باشند.

/directory/sadraafzarcom/editor/dashbord.jpg