اهمیت بسته خدماتی در دهه گذشته در شرکت های خدماتی از جایگاه ویژه ای برخودار شده است. بسته خدماتی نیز به عنوان ابزاری جهت مدیریت و کنترل رویدادهای مالی و فروش در این نوع از شرکت ها پیشنهاد می گردد.

     هدف بسته نرم افزاری خدماتی متشکل از سه مدل برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ که اقدام به ارائه و فروش خدمات می نمایند جهت مدیریت امور ستادی طراحی گردیده است. دامنه کاربرد مناسب شرکت هایی که اقدام به فروش خدمت می نمایند و یا خدمات پس از فروش را عهده دار می باشند.


بسته خدماتی پایه    
     -  خرید و فروش خدمات
     -  حسابداری
     ​-  خزانه داری

بسته خدماتی جامع
    - خرید و فروش خدمات 
    - حسابداری
    - خزانه داری
    -خدمات پس از فروش