سیستم های جامع تولید، برای سیستم های پیچیده تولیدی و شرکت هایی که تولید آن ها از حساسیت و حجم بالایی برخوردار می باشند توصیه می شوند. این سیستم ها جهت پاسخ گویی به کلیه نیازهای مشتریان در حوزه تولید، طراحی و تهیه گردیده است. سیستم های مبتنی بر راهکار، ساده و کامل طراحی و پیاده سازی می شوند و شامل کلیه عملکرد های حوزه تولید و خاص صنعت مربوطه می شوند
 
ویژگی های شاخص

امکان تعریف فرمول های تولید جهت نیمه ساخته ها و محصولات
امکان تعریف فرمولهای متعدد و استفاده از فرمولهای جایگزین
امکان ثبت انواع تولید (تولید بر اساس فرمول، تولید سفارشی، تولید تبدیلی، دمونتاژ )/directory/sadraafzarcom/editor/287435_901.jpg
صدور حواله مصرف، رسید تولید محصول و رسید تولید ضایعات به صورت اتوماتیک
امکان تهیه گزارش گردش مواد
امکان تسهیم هزینه های سربار و دستمزد به روش استاندارد
 

بسته تولیدی پایه: نرم افزار حسابداری، خزانه داری، خرید و فروش کالا، انبار تعدادی و ریالی، تولید

بسته تولیدی جامع: بسته پایه تولید بهمراه تعمیرات و نگهداری، باسکول (سیستم توزین)